EDUKATOR ŚWIDNIK

Asystent osoby niepełnosprawnej

k
Asystent osoby niepełnosprawnej

Wciąż nie masz pomysłu na przyszłość zawodową, a cechuje Cię empatia i wrażliwość? „Asystent” to słowo na stałe związane z problematyką wparcia osób potrzebujących szczególnej opieki, a rynek pracy zarówno krajowy, jak i zagraniczny, wciąż poszukuje asystentów osoby niepełnosprawnej! Rozpocznij naukę w Edukatorze i już wkrótce będziesz mógł przyczynić się do podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej w sposób profesjonalny!

Informacje o kierunku

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacje:
K1 SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Szkoła Policealna „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 341201

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku asystent osoby niepełnosprawnej, mogą być zatrudnieni
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ,w stowarzyszeniu i fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, w Ośrodkach  Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych. Przegląd internetowych ofert pracy w oparciu portal kariera.pl oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazał zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania oraz na terenie UE.

i
Rekrutacja

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • formularz zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie)

Możesz także zapisać się online a resztę formalności załatwić później.

Nasze szkoły mają uprawnienia szkół publicznych.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

chcesz wiedzieć więcej?

Skuteczne nauczanie to nauczanie adekwatne do potrzeb absolwentów,
a MY jesteśmy skuteczni !!!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij