EDUKATOR ŚWIDNIK

Opiekun medyczny

P
Opiekun medyczny

Błyskotliwa kariera nie jest dla Ciebie priorytetem? Pragniesz poprzez pracę nieść pomoc innym, a tym samym przyczyniać się do zmniejszenia bólu i nieszczęścia? Możesz być takim promykiem dobroci, wykonując zawód opiekuna medycznego! Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci pracę zarówno z osobami wymagającymi jedynie czasowej opieki, jak też z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, którzy potrzebują opieki ciągłej! Zapisz się na kierunek opiekun medyczny – czekamy właśnie na Ciebie!

Gwarancja zatrudnienia dla słuchaczy Edukatora w firmach świadczących usługi opiekuńcze w kraju i za granicą.

Informacje o kierunku

Zawód: Opiekun medyczny

Kwalifikacje:
K1MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Szkoła Policealna „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 532102

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna medycznego.

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką
w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych
i niepełnosprawnych.

i
Rekrutacja

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • formularz zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie)

Możesz także zapisać się online a resztę formalności załatwić później.

Nasze szkoły mają uprawnienia szkół publicznych.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

chcesz wiedzieć więcej?

„Wykształcenie to nic innego jak odnoszenie estetyki wnętrza” (Ryszard Podlewski) – podnieść estetykę swojego wnętrza z Edukatorem!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij