EDUKATOR ŚWIDNIK

Opiekun osoby starszej

k
Opiekun osoby starszej

Jak na rynku pracy znaleźć atrakcyjną finansowo ofertę pracy? Czasem najlepszym wyjściem jest przekwalifikowanie się zgodne z popytem. Europejskie społeczeństwo starzeje się, wciąż rośnie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Praca ta wymaga nie tylko wiele cierpliwości i ciepła, ale także odpowiednich kwalifikacji. Edukator oferuje Ci kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej, a tym samym otwiera przed Tobą  możliwość pracy nie tylko w Polsce.


Informacje o kierunku

Zawód: Opiekun osoby starszej

Kwalifikacje:
K1 – SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Szkoła Policealna „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 341202

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna osoby starszej.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun osoby starszej, mogą być zatrudnieni w wielu różnych miejscach pracy, między innymi w sanatoriach, placówkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy w środowiskach domowych.

i
Rekrutacja

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • formularz zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie)

Możesz także zapisać się online a resztę formalności załatwić później.

Nasze szkoły mają uprawnienia szkół publicznych.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

chcesz wiedzieć więcej?

Lew Tołstoj powiadał: „Nauka to pokarm dla rozumu” – i Ty „nakarm” swój rozum
w Edukatorze! 😉

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij