EDUKATOR ŚWIDNIK

Terapeuta zajęciowy

k
Terapeuta zajęciowy

Terapia zajęciowa to wykorzystanie różnych metod aktywizacji: wykonywanie prac plastycznych, aktywność społeczną, itp. jako sposób szybkiego przywrócenia pacjentom utraconych funkcji i sprawności.

 Informacje o kierunku

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacje:
K1 – MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 325907

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (weekendowym).
Nauka kończy się egzaminem  zawodowym, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł terapeuty zajęciowego.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku terapeuta zajęciowy prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, podejmuje prace w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej,  Świetlicach Terapeutycznych, placówkach rehabilitacji, klubach seniora itd.

i
Rekrutacja

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • formularz zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie)

Możesz także zapisać się online a resztę formalności załatwić później.

Nasze szkoły mają uprawnienia szkół publicznych.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

chcesz wiedzieć więcej?

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały  świat” – Ludwik Pasteur

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij